Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

wirus

 

 

           W związku z coraz większym zaniepokojeniem wśród społeczeństwa dotyczącego zagrożenia zarażenia koronawirusem, Ministerstwo Zdrowia opracowało wytyczne i zalecenia dotyczącą tego wirusa (czytaj).

20200128 110847W dniu 28.01.2020 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego, który również przewodniczył spotkaniu. Celem posiedzenia było omówienie sytuacji związanej z przypadkami wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa. Ze względu na bliskie sąsiedztwo wystąpienia ognisk ASF oraz ryzyko dalszego jego rozprzestrzeniania, podczas posiedzenia omawiano również zasady współpracy poszczególnych służb, inspekcji i straży powiatowych oraz jednostek administracji samorządowej w przypadku pojawienia się ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rzeszowskiego.
W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, służb, inspekcji i straży powiatowych, zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Na spotkanie zostali również zaproszeni Burmistrzowie i Wójtowie, przedstawiciele nadleśnictw, kół łowieckich z terenu powiatu oraz dowództwo 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej w Rzeszowie.
Sytuacje dotyczącą ASF na terenie województwa podkarpackiego przedstawiła Pani Renata Kondrat – Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, natomiast Pani Paulina Piersiak z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie scharakteryzowała obecną sytuacje na terenie powiatu rzeszowskiego, przestawiła role i zadania poszczególnych służb, inspekcji i straży w przypadku stwierdzenia ognisk ASF oraz działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby.

WIzabela Niemiec dniu 28 listopada 2018 roku obyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje 2018".
Główny cel konkursu, to edukowanie i uwrażliwianie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych, szczególnie w okresie wakacyjnym.
Na konkurs, do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, przesłano 275 prac z których komisja konkursowa wyłoniła 12. W trakcie spotkania autorom prac nagrody wręczyli Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz oraz Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania.

Troje laureatów, powiatowego etapu konkursu, odniosło sukces w finale wojewódzkim. Zuzanna Rybka z Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym zajęła II miejsce, a Emil Mikrut, ze Szkoły Podstawowej w Brzezówce III miejsce, w kategorii wiekowej 6-9 lat, natomiast Izabela Niemiec z Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat.

 

Laureaci powiatowego etapu konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje 2018":

 Kategoria wiekowa 6 do 9 lat:

Emil Mikrut, 7 lat – pierwsze miejsce, Szkoła Podstawowa w Brzezówce,

Aleksandra Krzak, 9 lat – drugie miejsce, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym,

Zuzanna Rybka, 9 lat – trzecie miejsce, Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym,

Weronika Sapa, lat 7 - wyróżnienie, Szkoła Podstawowa w Kąkolówce

 Kategoria wiekowa 10 – 12 lat:

Liliana Bednarz, 10 lat – pierwsze miejsce, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebosi,

Wioletta Kubicz, 12 lat – drugie miejsce, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej,

Karolina Flisak, 11 lat – trzecie miejsce, Szkoła Podstawowa w Szklarach,

Hanna Mazur, 12 lat – wyróżnienie, Zespól Szkól w Wysokiej Głogowskiej.

 Kategoria wiekowa 13 – 15 lat:

Izabela Niemiec, lat 15 lat – pierwsze miejsce, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie,

Paulina Prokop, 15 lat – drugie miejsce, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie,

Oliwia Marszałek, 15 lat – trzecie miejsce, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie,

Aleksandra Bochenek, 15 lat – wyróżnienie, Zespół Szkół w Kamieniu.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

DSC 0161W dniach 25-26 września 2018 r. na terenie powiatu rzeszowskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne „JESIEŃ 2018” których organizatorem był Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

W pierwszym dniu ćwiczeń gminy biorące w nich udział, zgodnie z założeniami planu otrzymały zadania zabezpieczenia funkcji państwa gospodarza /HNS/. W celu zabezpieczenia logistycznego przemieszczających się przez teren powiatu rzeszowskiego wojsk sojuszniczych, przesyłano dane dotyczące obiektów i placówek mogących udzielić wsparcia na trasie planowanego przegrupowania. Akcja przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem.

W drugim dniu ćwiczeń obronnych, w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale odbyła się konferencja szkoleniowa dla wójtów, burmistrzów, pracowników merytorycznych zajmujących się sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym w poszczególnych gminach oraz służb, straży i inspekcji powiatowych. Omawiane tematy w trakcie konferencji to „Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z Siłami Zbrojnymi RP w ramach systemu wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS)” oraz „Postępowanie w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia”. Zebranym zostały również przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym obsługa defibrylatora AED.

W kolejnej części konferencji odbyły się dwa pokazy praktyczne współdziałania służb, inspekcji i straży powiatowych. Pierwszy dotyczył przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, a kolejnym epizodem były działania ratownicze związane z masowym wypadkiem komunikacyjnym. W działaniach praktycznych brały udział jednostki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, wytypowane jednostki OSP z terenu powiatu, KM Policji w Rzeszowie, Zespoły Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa podkarpackiego.

Ćwiczenia praktyczne pozwoliły na doskonalenie współdziałania służb, inspekcji i straży w różnych sytuacjach zagrożenia oraz były okazją do sprawdzenia obowiązujących procedur ratowniczych.

Kamil Kopacki II miejsce

Wzorem lat ubiegłych w Powiecie Rzeszowskim w marcu i kwietniu br. zorganizowano eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Organizatorem konkursu ogólnopolskiego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a na szczeblu Powiatu – Starosta Rzeszowski.

Tegoroczna edycja dotyczyła kształtowania prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki  i zabawy. Konkurs miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazaniu strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych. Uczestniczyć mogły również dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach, domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

W dniu 6 czerwca 2016 roku obyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów eliminacji powiatowych w/w konkursu plastycznego. Na konkurs wpłynęło 126 prac plastycznych wykonanych różną techniką w III grupach wiekowych. Dzieciom i młodzieży nagrody i dyplomy  wręczali: Iwona Zawadzka z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Mariusz Tereszkiewicz z Oddziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

 

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny  „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Oliwier Nowak

W dniu 19 czerwca 2017 roku obyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów eliminacji powiatowych XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Głównym zadaniem konkursu było przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz poprzez sztukę, zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu, a także uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, promowana jest wiedza o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Na konkurs wpłynęło 259 prac plastycznych wykonanych różną techniką. Prace w eliminacjach powiatowych oceniane były w następujących kategoriach:

I grupa – autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż.,

II grupa – autorzy w wieku od 10. do 13. r. ż.,

III grupa – autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r. ż.,

W trakcie spotkania autorom wyróżnionych prac nagrody wręczyli Wicestarosta Rzeszowski  Marek Sitarz oraz Mariusz Tereszkiewicz z Oddziału Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Laureatami tegorocznej edycji powiatowego etapu konkursu zostali:

1. W kategorii  wiekowej 6 do 9 lat:

- Anna Walicka - Zespól Szkół Sokołowie Młp.– I miejsce

- Milena Banaś - Zespól Szkół Nr 5 w Dylągowej – II miejsce

- Julia Baran - Zespól Szkół w Chmielniku – III miejsce

- Oliwier Nowak – Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej –  wyróżnienie

- Kinga Kania - Zespól Szkół w Kielanówce - wyróżnienie

2. W kategorii wiekowej od 10 do 13 lat:

- Sandra Chromiak - Zespól Szkół Nr 3 w Łubnie – I miejsce

- Dominika Ryś - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem - II miejsce

- Bartosz Ślepecki - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem- III miejsce

- Zuzanna Słaby - Zespól Szkół Nr 5 w Dylągowej – wyróżnienie

- Maciej Baran - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem – wyróżnienie

3. W kategorii wiekowej od 14 do nieukończonego 18 r. ż.:

- Agata Haba – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem - I miejsce

- Izabela Wrotniak – Zespól Szkół Nr 4 w Pawłokomie - II miejsce

- Anna Pudysz - Zespól Szkół Nr 5 w Dylągowej - III miejsce

- Martyna Bieniek – Gimnazjum w Trzebownisku – wyróżnienie

- Katarzyna Majewska – Gimnazjum w Rudnej Wielkiej - wyróżnienie

Prace laureatów szczebla powiatowego zostały przesłane na eliminacje wojewódzkie.

zdjW dniu 11,19 oraz 25 luttego 2016 roku zostały przeprowadzone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rzeszowie trzy cykle szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Szkolenia prowadził Ratownik Medyczny i zarazem Instruktor Pierwszej Pomocy – Pan Wojciech Kaniuczak z Zarządu Głównego PCK.   Uczestnicy poznali zasady prawidłowego reagowania w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Wiązały się one z:

  •  właściwą oceną sytuacji
  •  efektywnym wezwaniem pomocy
  • w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu bezpiecznym i samodzielnym zastosowaniem zabiegów ratujących życie.

 

Czytaj więcej: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej